Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach

Przedstawicielstwo

Serwis dla klientów

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia dla firm

Aby uzyskać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

UWAGA! Zaświadczenie będziemy mogli przesłać jedynie na adres ubezpieczonego wskazany na polisie lub przekazać Państwu osobiście w naszej placówce. Ze względu na ochronę danych osobowych nie przesyłamy zaświadczeń faksem ani pocztą elektroniczną. Wymagane są wszystkie pola, przy czym PESEL lub regon w zależności od wyboru rodzaju klienta. Dobrze by było zrobić walidację tych numerów.